Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 52
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
43210601: Alena Mozníková ALKA
44611552: Aleš Greguš
40398421: Andrej Garaj
11938668: Anton Klocháň - STOLÁRSTVO
43696325: Dana Púčeková - KERADENT
43210619: Dušan Kováč
14269414: Dušan Mozník DM
40397777: Dušan Ondrejech
43405827: Ing. Jana Slušňáková - XANTO
35056037: Ing. Jozef Halčin
36393452: JALBA, s.r.o.
41903544: Ján Bobček VÝŤAHY
43076297: Jaroslav Bendík - Besza
44459157: Jaroslav Jurčo
10852964: Jaroslav Macko - ELEKTROMONT
43514111: Johannes Antonius Maria Schalkwijk D.H.S.
10860355: Jozef Hatala - H. T. I.
41419898: Jozef Kostroš
43439608: Juraj Jandura
33025975: Karol Mrva